Waga - PNK  - Dane Techniczne

WAGA - waga do ważenia wagonów w ruchu

PNK - urządzenie do pomiarów nacisków kół w ruchu

Zastosowanie:

    Waga - jest urządzeniem do ważenia wagonów i lokomotyw kolejowych, w celach handlowych, w ruchu z prędkościami od 1 km/h do 200 km/h.

    Może również służyć do sprawdzenie poprawności rozłożenia ładunków na wagonach przy zastosowaniu specjalizowanego oprogramowania.

Zastosowanie:

    PNK - jest urządzeniem do pomiaru nacisków kół wagonów i lokomotyw, przeprowadzanych w celach diagnostycznych, w ruchu z prędkościami od 1 km/h do 200 km/h.

    Może również służyć do sprawdzenie poprawności rozłożenia ładunków na wagonach. 

Dane techniczne:

 1. zdolność pomiarowa:............................... 120 t
 2. zakres ważenia (pomiarowy):............. 2 t ÷ 100 t
 3. klasa dokładności ważenia.
  1. pojedynczego wagonu spiętego:................ 1
  2. składu wagonów:................................. 0,5
 4. działka elemetarna:................................. 10 kg
 5. prędkość przejazdu.
  1. podczas ważenia:........ 1 km/h ÷ 150 km/h
  2. bez ważenia:..................... bez ograniczeń
 6. parametry toru:
  1. typy szyn:............................. S49 lub S60
  2. rozstaw szyn:............................. dowolny
 7. Zasilanie:
  1. napięcie zasilania:.............. 230 VAC, 50 Hz
  2. pobór mocy:............................ ok. 250 VA
 8. Zakres temperatur pracy:........... – 30°C ÷ 70°C

Dane techniczne:

 1. zakres pomiarowy nacisku koła:......... 4 ÷ 160 kN
 2. zakres pomiarowy nacisku osi:........... 8 ÷ 320 kN
 3. maksymalna ilość osi w pociągu:.................. 940
 4. działka elementarna pomiaru nacisku koła:.... 10 N
 5. dokładność pomiaru nacisku koła:................. 1%
 6. prędkość przejazdu:
  1. podczas ważenia:........ 1 km/h ÷ 150 km/h
  2. bez ważenia:..................... bez ograniczeń
 7. parametry toru:
  1. typy szyn:............................. S49 lub S60
  2. rozstaw szyn:............................. dowolny
 8. Zasilanie:
  1. napięcie zasilania:.............. 230 VAC, 50 Hz
  2. pobór mocy:............................ ok. 250 VA
 9. Zakres temperatur pracy:............ – 30°C ÷ 70°C

Konstrukcja mechaniczna:

Podstawowe cechy układu mechanicznego:

 • urządzenie jest bezfundamentowe,
 • montaż nie wymaga prowadzenia prac budowlanych,
 • urządzenie jest montowane w istniejącym torze,
 • urządzenie nie zmienia parametrów technicznych istniejącego toru,
 • czujniki pomiarowe są montowane w otworach szyn - wykonanych zgodnie z normą PN-84/H-93421 "Szyny normalnotorowe".

Konstrukcja mechaniczna:

Podstawowe cechy układu mechanicznego:

 • urządzenie jest bezfundamentowe,
 • montaż nie wymaga prowadzenia prac budowlanych,
 • urządzenie jest montowane w istniejącym torze,
 • urządzenie nie zmienia parametrów technicznych istniejącego toru,
 • czujniki pomiarowe są montowane w otworach szyn - wykonanych zgodnie z normą PN-84/H-93421 "Szyny normalnotorowe".

Urządzenia elektroniczne:

    W skład urzadzenia wchodzą następujące urzadzenia elektroniczne:

 1. PNK Rail - wzmacniacze sygnałów z przetworników siły zamontowanych przy szynach,
 2. DYNAMIC PNK Slave - układ przetwarzania i akwizycji sygnałów siły z jednego przekroju toru (szyny lewej i prawej),
 3. DYNAMIC PNK Master - służy do nadzorowania pomiarów w ramach całego stanowiska, jak również do komunikacji z oprogramowaniem na PC,
 4. DYNAMIC PNK Cal. Unit - służy do wzorcowania stanowiska, podlega sprawdzeniu wraz ze wzorcowym czujnikiem siły przez GUM.

    Wszystkie urządzenia elektroniczne jak również czujniki siły są produkcji firmy DYNAMIC.

Urządzenia elektroniczne:

    W skład urzadzenia wchodzą następujące urzadzenia elektroniczne:

 1. PNK Rail - wzmacniacze sygnałów z przetworników siły zamontowanych przy szynach,
 2. DYNAMIC PNK Slave - układ przetwarzania i akwizycji sygnałów siły z jednego przekroju toru (szyny lewej i prawej),
 3. DYNAMIC PNK Master - służy do nadzorowania pomiarów w ramach całego stanowiska, jak również do komunikacji z oprogramowaniem na PC,
 4. DYNAMIC PNK Cal. Unit - służy do wzorcowania stanowiska, podlega sprawdzeniu wraz ze wzorcowym czujnikiem siły przez GUM.

    Wszystkie urządzenia elektroniczne jak również czujniki siły są produkcji firmy DYNAMIC.

Wzorcowanie:

    Wzorcowanie odbywa się po instalacji całego urządzenia. Do wzorcowania stosuje się urządzenie DYNAMIC PNK Cal. Unit wraz z czujnikiem siły, oba urządzenia jako całość posiadają świadectwo GUM (Główny Urząd Miar).

Wzorcowanie:

    Wzorcowanie odbywa się po instalacji całego urządzenia. Do wzorcowania stosuje się urządzenie DYNAMIC PNK Cal. Unit wraz z czujnikiem siły, oba urządzenia jako całość posiadają świadectwo GUM (Główny Urząd Miar).

Oprogramowanie:

    W skład stanowiska wchodzi komputer przemysłowy klasy PC, na którym jest zainstalowane oprogramowanie obsługujące całe urządzenie. Oprogramowanie jest wykonywane pod potrzeby klienta używającego stanowiska - WAGA.

Oprogramowanie:

    W skład stanowiska wchodzi komputer przemysłowy klasy PC, na którym jest zainstalowane oprogramowanie obsługujące całe urządzenie. Oprogramowanie jest wykonywane pod potrzeby klienta używającego stanowiska - PNK


  Data ostatniej modyfikacji: