Waga - PNK  -  Wzorcowanie

WAGA - waga do ważenia wagonów w ruchu

PNK - urządzenie do pomiarów nacisków kół w ruchu

    Wzorcowanie polega na porównaniu wskazań układów pomiarowych urządzeń WAGA lub PNK ze wskazaniami wzorca oraz takie ich wyregulowanie aby wskazania wzorca i tych urządzeń były jak najbardziej zgodne (praktycznie jednakowe z dokładnością do jednej działki jaka jest przyjęta dla danego urządzenia).


Wzorzec stanowią dwa urządzenia:

  1. CL16 100kN - przewtornik siły firmy ZEPWN,
  2. Dynamic PNK Cal. Unit - odczytnik firmy DYNAMIC,

które jako komplet były sprawdzone w GUM (Główny Urząd Miar) i posiadają świadectwo sprawdzenia (dawniej nazywane świadectwem legalizacji) wydane przez ten Urząd.


Urządzenia WAGA lub PNK wymagają przeprowadzenia wzorcowania w następujących przypadkach:

  1. po zakończeniu montażu mechanicznego i wykonaniu instalacji elektrycznej - pomiarowej - nowych urządzeń w miejscu docelowym tzn. tam gdzie mają być używane,
  2. po trzech latach eksploatacji,
  3. gdy była wykonywana naprawa ingerująca w tory pomiarowe tych urządzeń.

Każdy Pomost Pomiarowy wymaga przeprowadzenia indywidualnego wzorcowania.

 

    Do Wzorcowania Pomostu Pomiarowego stosuje się urządzenie zwane Zestawem Wzorcującym, w skład którego wchodzą następujące podzespoły:

  1. CL16 100kN - przewtornik siły firmy ZEPWN,
  2. Dynamic PNK Cal. Unit - odczytnik firmy DYNAMIC,
  3. Rama Wzorcująca - patentu i produkcji DYNAMIC,
  4. Siłownik hydrauliczny - firmy HOLMATRO,
  5. Pompa hydrauliczna - firmy HOLMATRO.

    Zestaw Wzorcujący wymaga obsługi przez specjalnie przeszkolony personel i nie wchodzi w skład urządzeń WAGA i PNK, jest sprzedawany jako osobne urządzenie.


    Dzięki zastosowaniu Ramy Wzorcującej możliwe jest wzorcowanie Pomostu Pomiarowego dużą siłą np. 100kN, przy stosunkowo niewielkich wymiarach całego Zestawu Wzorcującego.

Zestaw Wzorcujący - projekt CAD

Zestaw Wzorcujący - zastosowanie w terenie


  Data ostatniej modyfikacji: