Waga - PNK  - Elektronika

WAGA - waga do ważenia wagonów w ruchu

PNK - urządzenie do pomiarów nacisków kół w ruchu

    Układem Przetwarzania Sygnałów nazywamy wszystkie urządzenia elektroniczne pomiarowe jakie są zainstalowane na stanowisku WAGA lub PNK.


Urządzenia elektroniczne pomiarowe składające się na Układu Przetwarzania Sygnałów dzieli się na dwie grupy:

  1. Zespół Elektroniki Przytorowej – stanowią urządzenia montowane w torze, narażone na zmienne warunki atmosferyczne, w szczególności zmiany temperatury.
  2. Zespół Elektroniki Stacjonarnej – stanowią urządzenia pracujące w pomieszczeniu zamkniętym, gdzie nie są narażone na zmiany warunków atmosferycznych, pracując w temperaturze około 20°C.  

WAGA - PNK, Układ Przetwarzania Sygnałów - schemat blokowy

    W skład Zespołu Elektroniki Przytorowej wchodzą urządzenia zwane PNK Rail.


    Urządzeń PNK Rail (oznaczonych L\P na rysunku obok) jest tyle, ile jest zamontowanych przetworników siły. Dwa urządzenia PNK Rail obsługują jeden Przekrój Pomiarowy.

   

    Urządzenia Zespołu Elektroniki Przytorowej są połączone z urządzeniami Zespołu Elektroniki Stacjonarnej przy pomocy wysokiej jakości kabli. Kable te są odporne na wilgoć, wodę, promieniowanie ultrafioletowe jak i inne warunki pogodowe.

W skład Zespołu Elektroniki Stacjonarnej wchodzą dwa typy urządzeń:

  1. PNK Slave – urządzenie elektroniki pomiarowej obsługujące jeden Przekrój Pomiarowy – współpracuje z dwoma urządzeniami PNK Rail,
  2. PNK Master – urządzenie elektroniki pomiarowej obsługujące komunikację pomiędzy komputerem klasy PC a urządzeniami PNK Slave zainstalowanymi na stanowisku.

   

    Podczas pomiarów rejestrowana jest temperatura układów PNK Rail, gdyż wszystkie urządzenia elektroniczne pomiarowe musą przeliczać poprawkę temperaturową, ze względu na konieczność utrzymania wysokiej dokładności pomiarów w szerokim zakresie temperatur – 30°C ÷ 70°C, przewidzianym jako temperatura pomiarowa.


    Urządzenia; PNK Rail, DYNAMIC PNK Master i DYNAMIC PNK Slave są produkowane przez firmę DYNAMIC.

WAGA - PNKZespół Elektroniki Stacjonarnej podczas pracy.


  Data ostatniej modyfikacji: