PRODUKTY

Waga - PNK

Waga typu PNK - służy do ważenia pojazdów szynowych w ruch, przy prędkościach do 200 km/h, a także do pomiarów diagnostycznych nacisków poszczególnych kół i osi pojazdów szynowych.

        

PNK - Waga do ważenia pojazdów szynowych w ruchu i do pomiarów nacisków kół przy prędkościach do 200 km/h. Prawdopodobnie najnowosześniejsze urządzenie na świecie, którgo konstrukcja jest zastrzeżona patentami.

Naciski wózka

 

Przestawne stanowisko do badania nacisków wózka wagonu metra serii 81 służące do sprawdzania nacisków kół wózka podczas obciążania go na czopie skrętu - zadaną siłą.

MAS-8/4 i MAS-8AS

       

Urządzenia do pomiarów i rejestracji prądów i napięć w silnikach trakcyjnych wagonów Metra Warszawskiego

MAS-Cooler

         

Urządzenie do badania poprawności działania silników wentylatorów w wagonach Metra Warszawskiego

IPO-1

Przetwornica Oświetleniowa stosowana  w Metrze Warszawskim do oświetlenia wnętrz wagonów

DT v2

Cyfrowy regulator temperatury

DEMU-51

In Circuit Emulator dla rodziny mikrokontrolerów 8051

DYNAMIC Reader

Urządzenie do odczytu pomiarów i sterowania urzadzeniami pomiarowymi z elektroniką firmy SYLVAC


  Data ostatniej modyfikacji: