DYNAMIC READERDYNAMIC READER


Zastosowanie

Parametry techniczne

Realizowane funkcje

Podłączenie przyrządów pomiarowych

Wyposażenie 


DYNAMIC READER jest przeznaczone do odczytu i sterowania przyrządami pomiarowymi takich firm jak VIS, SYLVAC, BROUN i innych, wyposażonych w elektronikę firmy SYLVAC typu SIMPLEX lub DUPLEX.
DYNAMIC READER - Dokumentacja

 Karta katalogowa

 Instrukcja obsługi

Opis produktu


Zastosowanie:


DYNAMIC READER znakomicie ułatwia posługiwanie się urządzeniami pomiarowymi a w szczególności znajduje zastosowanie w następujących przypadkach:

 

  • gdy występują trudności z odczytem wartości mierzonej z urządzenia pomiarowego np. mierzony element jest w miejscu trudnodostępnym,
  • przy pomiarach nierówności powierzchni,
  • przy pomiarach tzw. bicia elementu obracającego się,
  • gdy potrzebne są dwa punkty referencyjne podczas pomiarów.

Parametry techniczne:


  • Zakres odczytywanych wartości pomiarowych (pokazywanych na ośmioznakowym wyświetlaczu LED):
              -9999.000 ÷ 10000.000 dla mm,
              -99.99999 ÷ 100.00000 dla cali,
  • Napięcie zasilanie urządzenia +5 VDC
  • masa: 0,6 kg
  • wymiary: 220 x 30 x 100 mm
  • zakres temperatur pracy: – 0°C ÷ 60°C
  • Szybkość odczytu wyników pomiarów:
       5 odczytów/sekundę - dla przyrządów z elektroniką typu DUPLEX
       6.5 odczytów/sekundę - dla przyrządów z elektroniką typu SIMPLEX

Realizowane funkcje:


Z panela sterowania DYNAMIC READER'a (znajdującego się na płycie czołowej) dostępne są następujące funkcje:

 

  • S – SIMPLEX automatyczne wykrywanie typ elektroniki w jaki wyposażony jest podłączony przyrząd pomiarowy (SIMPLEX – świeci dioda nad literą S lub DUPLEX – nie świeci dioda nad literą S).
    
  • IN – INCHES zmiana jednostki miary odczytywanej z przyrządu pomiarowego z mm na cale. Świecąca dioda nad IN oznacza, że wyniki pomiarów są w calach.
   Funkcji IN jest dostępna tylko przy pracy z przyrządami pomiarowymi z elektroniką typu DUPLEX, dla przyrządów z elektroniką typu SIMPLEX jednostka miary jest automatycznie odczytywana z przyrządu pomiarowego.
    
  • RES – RESOLUTION wybór rozdzielczości odczytywanych wyników pomiarów.
            rES-2 – rozdzielczość 0.00005 dla cali i 0.001 dla mm
            rES-3 – rozdzielczość 0.0005 dla cali i 0.01 dla mm
   Funkcji RES jest dostępna tylko przy pracy z przyrządami pomiarowymi z elektroniką typu DUPLEX.
    
  • DEL - DELTA pomiar różnicy pomiędzy najbardziej skrajnymi wynikami pomiarów (szczególnie pomocny przy pomiarze bicia wałków) umożliwia również zerowanie wyniku pomiaru i start nowego pomiaru.
   Funkcji DELTA jest dostępna tylko przy pracy z przyrządami pomiarowymi z elektroniką typu DUPLEX,
    
  • REF – REFERENCJA przy pomocy tej funkcji można ustawić dwa niezależne punkty referencyjne. Funkcja ta jest dostępna przy pracy z przyrządami pomiarowymi z elektroniką typu DUPLEX i SIMPLEX,
    
  • RUN – pomiar ciągły. Przy wyłączeniu tej funkcji zostaje zaprzestany odczyt wyników pomiarów z przyrządu pomiarowego a na wyświetlaczu pozostaje ostatni odczytany wynik pomiaru.
   Funkcja ta jest dostępna przy pracy z przyrządami pomiarowymi z elektroniką typu DUPLEX jak i SIMPLEX przy czym wyniki pomiarów są odczytywane z szybkością:
   • 6.5 odczytów/sekundę z przyrządów z elektroniką typy SIMPLEX,
   • 5 odczytów/sekundę z przyrządów z elektroniką typy DUPLEX, 

Podłączenie przyrządów pomiarowych do DYNAMIC READER'a:


Urządzenie DYNAMIC READER jest przeznaczone do współpracy ze wszystkimi przyrządami pomiarowymi wyposażonymi w elektronikę firmy SYLVAC typu SIMPLEX lub DUPLEX.


Przyrządy pomiarowe łączy się z DYNAMIC READER'em za pomocą kabla OPTO RS-232. Dostępne są dwa typy kabli OPTO RS232 (oznaczenie znajduje się na kablu):


  • OPTO RS232 SIMPLEX – przeznaczony do podłączania przyrządów pomiarowych wyposażonych w elektronikę typu SIMPLEX (zdjęcie poniżej)
  • OPTO RS232 DUPLEX – przeznaczony do podłączania przyrządów pomiarowych wyposażonych w elektronikę typu SIMPLEX i DUPLEX (zdjęcie poniżej)

Przyrządy pomiarowe podłącza się do DYNAMIC READER'a za pośrednictwem obu typów kabli OPTO-RS232 SIMPLEX i OPTO RS232 DUPLEX, przy czym:


  • przy użyciu kabla OPTO RS-232 DUPLEX można bezpośrednio podłączać urządzenia wyposażone w elektronikę typu SIMPLEX jak i DUPLEX,
  • przy użyciu kabla OPTO RS-232 SIMPLEX można podłączać urządzenia wyposażone w elektronikę typu SIMPLEX jak i DUPLEX, ale w tym przypadku należy użyć przejściówkę dostarczaną wraz z DYNAMIC READER'em.

DYNAMIC READER jest tak skonstruowany, że nie ma znaczenia jakim kablem podłącza się do niego urządzenie pomiarowe (z tym, że w przypadku użycia kabla OPTO RS-232 SIMPLEX należy zastosować przejściówkę dostarczaną w zestawie).


Wyposażenie


W skład zestawu DYNAMIC READER'a wchodzą następujące elementy:


  • DYNAMIC READER,
  • Zasilacz impulsowy 5VDC,
  • Przejściówka stosowana w przypadku użycia kabla OPTO RS232 SIMPLEX,
  • Instrukcja obsługi.
  Data ostatniej modyfikacji: