IPO-1


 

IPO-1 - Indywidualna Przetwornica Oświetleniowa
IPO-1 jest przeznaczona do zasilania zespołu dwóch lamp jarzeniowych typu TL-D 20W lub TL-D 18W zabudowanych w jednej oprawie oświetleniowej stosowanej w wagonach metra serii 81.

IPO-1 Dokumentacja

 Karta katalogowa

Wymiary

Świadectwo UTK 

Własności:


 1. zwiększa efektywność świecenia świetlówek o 10%
 2. wydłuża czas eksploatacji świetlówek z 4 000 godzin nawet do 20 000 godzin - dzięki uzyskaniu współczynnika szczytu < 1,7
 3. IPO-1 posiada różnorodne zabezpieczenia (niezwykle ważne z punktu widzenia żywotności przetwornicy) i odpowiednio reaguje przy wystąpieniu któregoś z następujących zdarzeń:
  • podłączenie świetlówek – IPO-1 rozpoznaje podłączenie świetlówki – następuje start przetwornicy i rozpoczęcie procedury zapłonu świetlówki
  • odłączenie świetlówek – IPO-1 wyłącza się automatycznie
  • nastąpiło przerwanie jednej z elektrod świetlówki – IPO-1 rozpoznaje takie uszkodzenie i wyłącza się
  • nie następuje zapłon świetlówki, mimo że obwody elektrod są sprawne (świetlówka jest zdezaktywowana) – po nieudanym zapłonie niesprawnej świetlówki IPO-1 wyłącza się
  • uszkodzenie świetlówki podczas normalnej eksploatcji np. zbliża się koniec jej eksploatacji ze wzgledu na proces starzenia – IPO-1 rozpoznaje nienormalną pracę świetlówki i wyłącza się
 1. daje światło nie męczące oczu – ze względu na wysoką częstotliwośc pracy 
 

Parametry techniczne:


  • Zakres napięcia zasilania: 50 ÷ 150 VDC
  • częstotliwość pracy: 60kHz / 35kHz
  • maksymalna / znamionowa moc wyjściowa: 50W / 40W
  • sprawność > 84 %
  • Stopień ochrony IP31
  • Dopuszczalny zakres wilgotności względnej: 0 ÷ 95 % 
  • masa: 500 g
  • wymiary: 330 x 78 x42 mm
  • zakres temperatur pracy: – 30°C ÷ 70°C
 

Przetwornica IPO-1 jest wykonana zgodnie z następującymi normami:


 1. PN-84/K - 02500 Tabor kolejowy pasażerski. Wymagania i badania materiałów pod względem ochrony przeciwpożarowej
 2. PN-91/K - 02501 Tabor kolejowy. Intensywność dymienia materiałów podczas spalania. Wymagania i badania.
 3. PN-93/K - 02505 Tabor kolejowy. Stężenie tlenku i dwutlenku węgla wydzielanych podczas rozkładu termicznego lub spalania materiałów.
 4. PN-92/E - 08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy. Kod IP.
 5. PN-91/E - 08109 Koordynacja izolacji w instalacjach niskiego napięcia z uwzględnieniem odstępów izolacyjnych powietrznych i powierzchniowych dla urządzeń.
 6. EN-61000-4-2 Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń. Badania odporności na wyładowania elektrostatyczne.
 7. EN-61000-4-4 Kompatybilność elektromagnetyczna. Badanie odporności na szybkie stany przejściowe/wiązki zaburzeń elektrycznych.
 8. EN-61000-4-5 Kompatybilność elektromagnetyczna. Badanie odporności na udary dużej energii.
 9. EN-61000-4-6 Kompatybilność elektromagnetyczna. Badanie odporności na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej.
 10. PN-EN 55015 Dopuszczalne poziomy i metody pomiarów zakłóceń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne.
 11. PN-83/E-06122 Pojazdy trakcyjne. Wyposażenie elektroniczne. Przepisy ogólne.
 12. PN-92/E-04060 Wysokonapięciowa technika probiercza. Ogólne określenia i wymagania probiercze.
 13. EN-61000-4-11 Badanie odporności na nagłe obniżenia napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia
 14. PN-69/E-06120 Pojazdy trakcyjne. Aparaty elektryczne prądu stałego. Ogólne wymagania i badania.

 
 

Certyfikat:


Po wykonaniu badań na zgodność z powyższymi normami i eksploatacji próbnej IPO-1 uzyskało następujący certyfikat:

   

Przetwornica IPO-1 posiada Świadectwo o Nr T/99/0008/EL dopuszczenia do eksploatacji typowego elementu pojazdu szynowego wydane przez Głównego Inspektora Kolejnictwa w dniu 1999-08-30.

Data ostatniej modyfikacji: