Our Products

PNK - PNK

Waga typu PNK - służy do ważenia pojazdów szynowych w ruch, przy prędkościach do 200 km/h, a także do pomiarów diagnostycznych nacisków poszczególnych kół i osi pojazdów szynowych.

        

PNK - Waga do ważenia pojazdów szynowych w ruchu i do pomiarów nacisków kół przy prędkościach do 200 km/h. Prawdopodobnie najnowosześniejsze urządzenie na świecie, którgo konstrukcja jest zastrzeżona patentami.

Naciski wózka

 

Przestawne stanowisko do badania nacisków wózka wagonu metra serii 81 służące do sprawdzania nacisków kół wózka podczas obciążania go na czopie skrętu - zadaną siłą.

MAS-8/4 i MAS-8AS

       

Urządzenia do pomiarów i rejestracji prądów i napięć w silnikach trakcyjnych wagonów Metra Warszawskiego

MAS-Cooler

         

Urządzenie do badania poprawności działania silników wentylatorów w wagonach Metra Warszawskiego

IPO-1

Electronic Ballast for lamps used in the coaches of Warsaw Metro

IPO-1 is certifier by UTK

 THERM - DT v2

Digital Temperatur Regulator

DEMU-51 System

In Circuit Emulator for  8051 microcontrollers

DYNAMIC Reader

Device for reading and control of measurement devices made by SYLVAC Company


  Last modyfication: